Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

GIANG SƠN VĂN ÁNVĂN ÁN
Một người là đế vương có chí thống nhất thiên hạ, nổi danh muôn đời.
Một người là anh hùng chinh chiến sa trường, tiếu ngạo giữa đất trời.
Bất tuân như nhau, kiêu ngạo như nhau.
Hai trái tim như vậy, làm thế nào mới có thể hướng về nhau?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét