Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

TIẾT TỬ

TIẾT TỬ
          Năm trăm năm trước sư tổ hơn một ngàn tuổi, sư tổ đối ta vẫn là ấu hồ nói, "Nam nhân loài người, là kẻ gây hoạ.
          Hồ ly tinh chúng ta a, phải kiềm chế một chút đối với người, nếu không không cẩn thận rơi vào lưới tình, con đường tu chân đều thành vấn đề, cả đời phải làm tiểu yêu tinh, nhận hết kỳ thị của những tiên nhân kia, đây cũng không phải nói chúng ta đấu không lại những tiên nhân kia, nhưng chúng ta liền là nuốt không trôi khẩu khí này.
          Làm một con hồ ly tinh thành công, chúng ta đầu tiên đến tự vệ, sau đó sẽ tu tiên, sư thúc tổ là không được, hiện tại hi vọng, liền ở trên người ngươi."
          Sau đó vẫy vẫy tay áo với ta, hướng nam nhân ngoài cửa chạy đi đâu, ta biết, sư thúc tổ là bị nam nhân loài người dụ chạy, cho nên mới không thể thành tiên, nhưng mà có thành tiên hay không thì thế nào ni, sư thúc tổ ở trước mặt nam nhân kia còn không phải vui sướng như nhau.
          Ai biết được.
          Chờ ta trưởng thành, có lẽ liền có thể hiểu, vì sao sư thúc tổ thông thái như vậy, vẫn trốn không thoát lưới tình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét